För att öka Stuvstas identitet och med hänvisning till att flera delar av Huddinge kommun har egna postortsnamn arbetar Villaägarna i Stuvsta/Snättringe för att påverka Huddinges politiker att få Posten att ändra postortsnamnet för vårt områdes olika postnummer till Stuvsta.

Tillsvidare har vi lyckats få kommunen att sätta upp skyltar med ”Stuvsta” vid Stuvstas gräns på Häradsvägen och Ågestavägen.

stuvstaskylt_liten