Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Gemensam epost info@stuvstasnattringe.se

 Styrelsen 2018

Befattning Namn Adress Bostad Mobil e-mail
Ordförande Lars-Ove Larsson Minkstigen 5 141 40 Huddinge 08-711 21 88 0708-69 69 90 3xlarsson@telia.com
tf. v. Ordf Ann-Christine Wilund Rotnäsvägen 77 141 42 Huddinge 08-711 20 18 0707-46 73 82 ann-christine@wilund.net
tf. sekreterare Ann-Christine Wilund Rotnäsvägen 77 141 42 Huddinge 08-711 20 18 0707-46 73 82 ann-christine@wilund.net
Kassör Bitte Sundqvist Storskogsvägen 36 141 39 Huddinge 08-711 15 89 0730-96 63 36 bittesundqvist@telia.com
Ledamot Peter Fagerström Högmoravägen 50 141 37 Huddinge 0705-80 19 26 peterfagerstrom@telia.com
Ledamot Ann-Marie Mannerståhl Torpängsvägen 45 141 42 Huddinge 08-711 81 26 0707-64 42 43 mannerstal@hotmail.com
Ledamot Angelica Weber Högmora ringväg 9 14137 Huddinge 0731-53 51 73 mae.olsson@gmail-com
Suppleanter Ann-Christine Wilund Rotnäsvägen 77 141 42 Huddinge 08-711 20 18 0707-46 73 82 ann-christine@wilund.net
Suppleanter Hjalmar Hesselbom Gymnasievägen 14 141 38 Huddinge  08-774 21 83 0706-22 99 33 Hjalmar@Hesselbom-id.com
Revisor Jan Lindberg Borgmästargatan 10B 141 40 Huddinge 08-643 84 57 0760-90 02 38  jan_borgmastargatan@hotmail.com
Revisor suppleant Johanna Hansson          c/o Ann-Christine Wilund Rotnäsvägen 77 141 42 Huddinge 08-711 20 18 0761-16 14 64 johanna@pilgrimtravel.se
valberedning: Ann-Christine Wilund Rotnäsvägen 77 141 42 Huddinge 08-711 20 18 0707-46 73 82 ann-christine@wilund.net
valberedning: Lars Sundström Sågbäcksvägen 1 141 40 Huddinge 08-30 87 89 0708-74 55 49 algo2229@gmail.com
ansvarig Facebook o nyhetsbrev Torbjörn Appehl Prostvägen 36 141 43 Huddinge 0707-93 65 70 torbjorn.appehl@gmail.com
ansvarig hemsida Posse Lindblom Porfyrvägen 11 141 43 Huddinge 0700-09 30 30 pl@afk.se