Inbrottsvåg i Stuvsta

11 inbrott i Huddinge under Juli månad varav 8 av dem i Stuvsta, Många villor i Stuvsta som ligger nära huddingevägen.

Inbrotten sker även när människor är hemma, lämna inga dörrar öppna.

Starta grannsamverkan!