Vattenfall och Svenska kraftnät planerar nya elledningar i Huddinge.

Se Villaägarna i Stuvsta/Snättringes synpunkter avseende den sträckning som berör Stuvsta (juli 2015) här:   stuvsta_pdf_knapp

Se Villaägarna i Stuvsta/Snättringes synpunkter avseende den sträckning som berör Stuvsta (augusti 2015) här:  stuvsta_pdf_knapp

Se Villaägarna i Stuvsta/Snättringes synpunkter avseende den sträckning som berör Stuvsta (november 2015) här:   stuvsta_pdf_knapp

Se Villaägarna i Stuvsta/Snättringes synpunkter avseende den sträckning som berör Stuvsta (augusti 2016) här:   stuvsta_pdf_knapp