Om oss

Välkommen till

svgf_text

Ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe bildades 2003 av några medlemmar i Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening (SVT) som inte var nöjda med hur SVT ville arbeta mot det av dåvarande Vägverket framlagda förslaget VägUt97 för ombyggnad av Huddingevägen, vilket skulle innebära att Huddingevägen lyftes upp vid korsningen med Stuvstaleden/Ågestavägen och Björkängsvägen/Stationsvägen. Detta skulle vara ett mycket kraftigt förfulande av miljön, och leda till ökat buller längs Huddingevägen. För mer info om Huddingevägen och SGVFs aktiviteter kring denna klicka HÄR

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe bildades utifrån att den skulle vara ansluten till Villaägarnas Riksförbund till skillnad från SVT som hade separerat från Riksförbundet ett antal år tidigare. Det hade inte varit möjligt att starta Villaägarna i Stuvsta/Snättringe om SVT hade varit ansluten. Genom att ansluta sig till Riksförbundet kunde dessutom Villaägarna i Stuvsta/Snättringe mycket tidigt få ett stort antal medlemmar, nämligen Riksförbundets medlemmar som bodde inom Villaägarna i Stuvsta/Snättringes verksamhetsområde och som tillhörde Huddinge lokalgrupp, en förening för riksförbundsmedlemmar boende där det inte fanns en lokalförening. Genom att Villaägarna i Stuvsta/Snättringe bildades flyttades dessa lokalgruppsmedlemmar över till lokalföreningen Villaägarna i Stuvsta/Snättringe.

Genom ett aktivt rekryteringsarbete växte Villaägarna i Stuvsta/Snättringe kraftigt de första åren men har de senaste åren stadigt haft omkring 1 200 medlemmar och vi har t.o.m. förra året varit den största föreningen i Huddinge kommun och en av de största i länet. Fr.o.m. i år har Huddinge lokalgrupp ombildats till lokalföreningen Villaägarna i Huddinge som är något större.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe har genom åren anordnat flera stormöten om Huddingevägen, gång- och cykelbro över korsningen Huddingevägen och Ågestavägen/Stuvstaleden  samt idrottshall vid Stuvsta IP. Vi har dessutom presenterat detaljerat förslag för ombyggnad av Stuvsta Centrum.

Vi har haft många möten med kommunledningen, där vi alltid är välkomna, samt Trafikverket /fd Vägverket och Länsstyrelsen i de frågor vi driver och vi har lyckats få kommunen att stoppa Vägverkets planer på en upphöjd Huddingeväg och planera för byggandet av idrottshall vid Stuvsta IP.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe är remissinstans åt Huddinge kommun för plan- och trafikfrågor i vårt område.

Sedan några år anordnar vi dessutom Loppis Skeppsmyreparken, ett mycket uppskattat och växande evenemang.

SYFTE

Stuvsta Gårds Villaägareförening skall:

1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse.

2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.Click here to add your own text