Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Styrelsen 2023

Gemensam epost info@stuvstasnattringe.se

529857 Ordförande Lars-Ove Larsson Minkstigen 5 141 40 Huddinge 0708-69 69 90 3xlarsson@telia.com
851621 v Ordförande David Rona Ågestavägen 16 141 38 Huddinge 0765-54 79 68 davidrona68@gmail.com
2196526 sekreterare Simon Westberg

Ingemansvägen 14

141 41 Huddinge

0709-77 96 46

simonwestberg@hotmail.com

480590 Suppleant Emil Dicksved Tegstigen 3 141 40 Huddinge 0709-35 59 55 emil.dicksved@gmail.com

114617

Kassör

Ann-Christine Wilund

Rotnäsvägen 77

141 42 Huddinge

0707-46 73 82

ann-christine@wilund.net

851621 Sekreterare David Rona Ågestavägen 16 141 38 Huddinge

0765-54 79 68

davidrona68@gmail.com

Revisor

Jöran Forsberg**)

Stambanevägen 28

142 39 Huddinge

08-774 42 94

joran.forsberg@telia.com

115050

Revisor suppleant

Evelyn Windesjö

Könitzvägen 2B

141 38 Huddinge

0705-29 09 10

evelyn.windesjo@gmail.com

valberedning: Vakant
valberedning: Vakant
2034370 ansvarig Facebook o nyhetsbrev
ansvarig hemsida Lars-Ove Larsson/Ordf.