Då det kommer att dröja till efter 2020 innan Huddingevägen byggs om, måste något göras åt korsningen Huddingevägen – Ågestavägen/Stuvstaleden. Villaägarna i Stuvsta/Snättringe har gjort ett förslag till gång- och cykelbro som politikerna har lovat behandla seriöst om Huddingevägens ombyggnad inte kommer före 2020 vilket nu alltså är fallet. Får se om de lever upp till löftet?! Ett åtgärdsprogram har dock startats för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter som sannolikt kommer att innehålla någon form av gång- och cykelbro över i vart fall Huddingevägen.

GCbro