Rågsveds s.k. friområde ligger mellan Rågsved och sjön Magelungen i Stockholms kommun. Kräpplaån rinner genom området. Detta värdefulla naturområde har Stockholms kommun haft för avsikt att exploatera och bebygga. Därmed raseras de höga natur- och rekreationsvärden som området ger. Åtta olika föreningar i området samarbetar mot denna bebyggelse.

Rågsveds friområde gränsar till Stuvsta och en exploatering skulle påverka miljön även för Stuvstabor. Därför har Villaägarna i Stuvsta/Snättringes lierat sig med de andra föreningarna med avsikt att stoppa eller åtminstone förändra planerna. Motståndet mot exploateringen arbetar för att göra området till naturreservat som även inbegriper Kynäsberget i Stuvsta. Stockholms politiker har sänt positiva reaktioner på att inrätta en naturreservat, men fortfarande  – efter många års kämpande – är inget klart (2013-2016).

 

Hur gick det?
Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 7 december 2017 att inrätta Rågsveds naturreservat i Kräppladalen vilket ska invigas hösten 2018. Ett långt och envist arbete av inblandade föreningar har lett fram till en positiv lösning.