Innovation Properties Sverige AB ansökte 2015 om ändring av detaljplanen och ”positivt planbesked” gavs 2016 av kommunen. Planarbetet förväntas bli påbörjat 2018 och det nya bygget med förskola och 34 lägenheter i 4-6 våningar bedöms kunna vara färdigt tidigast 2020.