Ett flertal medlemmar har framfört att de önskar få Myrängsvägens förbindelse med Högmoravägen avstängd. Föreningen har engagerat sig i frågan.

 

Se föreningens skrivelse till kommunen (2017) här  stuvsta_pdf_knapp