För att öka Stuvstas identitet och med hänvisning till att flera delar av Huddinge kommun har egna postortsnamn arbetar Villaägarna i Stuvsta/Snättringe för att påverka Huddinges politiker att få Posten att ändra postortsnamnet för vårt områdes olika postnummer till Stuvsta.

Tillsvidare har vi lyckats få kommunen att sätta upp skyltar med ”Stuvsta” vid Stuvstas gräns på Häradsvägen och Ågestavägen.

stuvstaskylt_liten

Namnet STUVSTA har funnits länge, första gången dokumenterat skriftligt var år 1353.

Namnet skapades ur ordet oxar som på den tiden kallades för STUTAR.

Bebyggelsen startades 1910 då Stuvsta Fastighetsbolag startades i syfte att stycka upp tomter för egnahemsboende.

År 1918 tog tomtförsäljningen fart då Statens Järnvägar beslöt sig för att inrätta en järnvägsstation i Stuvsta och 1918 fick vi vårt gula Stationshus.