logo

Att få  lösenord för Villaägarna i Stuvsta/Snättringes medlems-web-sidor.

Vi skickar lösenord till alla medlemmar som vi har fått email-adress till.

Är Du medlem men inte har gett oss din email-adress och vill ha tillgång till web-sidorna:

Skicka ett email till info@stuvstagard.se och uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Emailadress
  • Medlemsnummer i Villaägarna

samt att Du vill ha lösenord så skickar vi ett email till Dig.

Var snäll och undvik att lämna ut lösenord till icke medlemmar! Tack!