Hur gick det?

Stuvstahallen färdigställdes och invigdes den 2 september 2017. Hallen är tillgänglig för bl.a. innebandy, basket, dans och med café.

Äntligen – första spadtaget på Sporthallen på Stuvsta IP

sporthallen

Sedan en längre tid har frågan om ytterligare en innomhussporthall diskuterats i Huddinge kommun. Starka viljor inom kommunledningen har velat placera denna på samma tomt som Huddingehallen. Villaägarna i Stuvsta/Snättringes tillsammans med Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening drivit att den nya hallen skall placeras i Stuvsta vid Stuvsta IP därför att skolorna i området är i stort behov av ytterligare gymnastiksalar och att det är för långt för barnen att gå till Huddingehallstomten. Villaägarna i Stuvsta/Snättringe och Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening anordnade därför ett informations- och diskussionsmöte 11-04-07 med kommunens politiker och tjänstemän. På detta möte redovisade Villaägarna i Stuvsta/Snättringe en lösning enligt nedan för placering vid Stuvsta IP vilken nu har accepterats av Kommunens ledning även om den exakta placeringen och utformandet är ändrade i förhållande till Villaägarna i Stuvsta/Snättringes förslag. Stuvsta IF har dock inte kunnat acceptera kommunens lösning utan har överklagat. Denna överklagan har dock inte vunnit gehör men nu finns möjligheter att överklaga själva bygglovet. Det är således fortfarande oklart när byggandet kan påbörjas.

Innomhussporthall