Villaägarna i Stuvsta/Snättringe bildades 2003 som en lokalförening till Villaägarnas riksförbund. Ursprungligen var namnet Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF), men namnet ändrades den 1 juni 2017. Den fråga som framför allt initierade bildandet av föreningen var att dåvarande Vägverket hade planer (VägUt-97) på att genomföra en miljöförstörande ombyggnad av Huddingevägen, väg 226, på delen Västra stambanan – Rågsvedskorset. Detta motsatte vi  oss och i stället förslog vi en alternativ lösning. För mer information om Huddingevägen och föreningens engagemang i frågan gå in på fliken ”Våra projekt”.

STUVSTA/SNÄTTRINGE VILLAÄGARNAS SYFTE

Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i medlemmarnas intresse samt var en stark röst för dig med hus.

Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.

Genom ett aktivt rekryteringsarbete växte föreningen kraftigt de första åren och har för närvarande över 1300 medlemmar.

Under åren har flera informationsmöten anordnats om Huddingevägen, om gång- och cykelbro över Huddingevägen vid Ågestavägen/Stuvstaleden och om en sporthall vid Stuvsta idrottsplats som blev klar 2017. Vi har dessutom presenterat detaljerat förslag till en ombyggnad av Stuvsta centrum.

Som remissinstans har vi haft många möten med kommunledningen och har lämnat synpunkter till många remisser. Även möten med Trafikverket (f.d. Vägverket) och Länsstyrelsen förekommer i de frågor vi driver eller engagerar oss i.

Sedan några år anordnar vi dessutom loppis i Skeppsmyreparken två gånger om året, ett mycket uppskattat och växande evenemang.

Stuvsta/Snättringe är en kommundel i Huddinge kommun.

Kommundelen ligger i norra Huddinge och gränsar till Älvsjö, Hagsätra och Rågsved  i norr och sträcker sig till Segeltorp i väster, till Orlångsjö och sjön Trehörningen i öster samt till Tomtberga och Hörningsnäs i söder. Stuvsta/Snättringe har en yta på 9.5 km2 och ett invånarantal på drygt 16.000 (December, 2016)

Bebyggelsen består till största delen av småhus, men under senare år har det även byggts större bostadshus framför allt vid Stuvsta centrum. Där finns ett utbud av affärer och en traditionsrik pendeltågsstation.

Genom ett aktivt rekryteringsarbete växte föreningen kraftigt de första åren och har för närvarande över 1300 medlemmar.