Planens syfte är att uppföra bostadsbebyggelse med bl.a. trygghetsboende samt infartsparkering i parkeringsanläggning vid Stuvsta station norr om järnvägen. Byggnaden föreslås omfatta 100 lägenheter i upp till sju våningar.

Se Villaägarna i Stuvsta/Snättringes remissvar (2015) här:     stuvsta_pdf_knapp

 

Hur gick det?
Varken sakägare eller föreningen fick någon respons på sina synpunkter på byggplanerna. Bygget påbörjades 2017 och inflyttning förväntas ske 2020.