Ansökan om att ändra detaljplanen gjordes 2017 och gavs ”positivt planbesked” av kommunen. Planarbetet har inte kommit igång utan det sker först 2018 eller 2019. Det är 23 lägenheter i 3 våningar som planeras, men det hela förväntas inte vara klart före 2021.