Bli medlem i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Att bli medlem i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe, ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Skicka först ett mail till: medlem@villaagarna.se med följande text.

”Jag har blivit värvad av Villaägarna i Stuvsta/Snättringe med föreningsnummer 1309 och har idag ansökt om medlemskap i Villaägarna”

Och uppge:

Namn:
Adress:

Anmäl Dig sedan genom att klicka på rutan Anmälan nedan.

”Den första årsavgiften bestäms av Villaägarna centralt och framgår av anmälningssidan och innehåller en nominell lokalföreningsavgift. Den första årsavgift kan också täcka mer eller mindre än ett år beroende på när på året Du anmäler Dig. Nästkommande årsavgifter täcker alltid ett kalenderår och bestäms av den centrala årsavgiften plus den av lokalföreningsstämman beslutade lokalföreningsavgiften och kan skilja sig något från den första avgiften. Avgiften faktureras från Riksförbundet som därefter betalar lokalföreningsavgifterna till lokalföreningarna.”