villaagarna

 

Vi hjälper dig

I mer än 60 år har Villaägarna på olika sätt arbetat för att hjälpa dig i vardagen som husägare. Det tänker vi fortsätta med.

Att äga sitt hus betyder många olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla om att få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem.

Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation.

Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans.

 

Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant.

När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor.

 

 

Fakta Villaägarna

  • Förbundet har ca 300 000 medlemshushåll år 2015
  • Förbundet är partipolitiskt obunden
  • Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt
  • Huvudkontor i Stockholm och sju regionkontor från norr till söder
  • 250 lokalföreningar tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå
  • Kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner – såväl rikstäckande som regionala och lokala.